Üsküdar Üniversitesi’nin beyin dağınıklığı çalışmaları ABD’de yankı uyandırdı

Beynin bilinmeyen sırlarının, Otizm, Şizofreni, Parkinson, Alzheimer gibi önemli hastalıkların araştırılıp tedavilerinin geliştirilmesi için ABD Başkanı Barack Obama’nın 2013 yılında başlattığı Brain Initiative (Beyin Girişimi) Projesi’nde Türkiye’yi temsil eden Üsküdar Üniversitesi, 8-10 Nisan tarihleri arasında Miami’de yapılan beyin toplantısına katıldı. Toplantıya proje ortağı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi’nin entropi çalışmalarına ilişkin sunumları büyük  ilgi çekti. Entropi-bipolar, entropi-depresyon çalışmaları, kompleks matematik ve özel geliştirilen bir yazılım sistemiyle beyindeki dağınıklık derecesini ölçüyor.

Üsküdar Üniversitesi, Beyin Haritalama ve Tedavi Derneği’nin (SBMT) 13’üncü yıllık toplantısında 15 kişiden oluşan bir ekiple yer aldı. Ekibin başkanlığını yapan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Gültekin, Miami toplantısını ve Üsküdar Üniversitesi’nin bu toplantıda yaptığı sunumları değerlendirdi:

“Yaklaşık 200 kişinin katıldığı bir toplantıda 12 sunum gerçekleştirdik. Bunlardan 10’u sözlü sunum, 2’si poster sunumdu. Beyin haritalamayla ilgili yapılan toplantılarda dünyanın her yerinden ve farklı arka planlara sahip insanlar vardı. Tıp, mühendislik, fen alanından gelenler de vardı hukukçu da… Asıl ağırlığı Amerika’da oluşturdu. NASA da çalışmalara katılıyor. NASA’daki çalışmaların çoğu özellikle Afganistan, Irak gibi yerlerden gelen askerlerin beyin travmaları ve buna bağlı olan psikolojik bozukluklar üzerine. Bu konu üzerine yapılmış pek çok araştırmayı dinleme fırsatı bulduk.

Biz Üsküdar Üniversitesi olarak çok başarılı sunumlar yaptık. Özellikle bizim mühendislik fakültesi olarak yaptığımız entropi ile ilgili, entropi- bipolar ilişkileri, entropi- depresyon ilişkileri konusundaki araştırmalar çok farklı, enteresan ve saygın bulundu. “Nasıl yapıyorsunuz” diye soran çok oldu. Bizim yaptıklarımız hakikaten ilk defa yapılan şeyler, zaten literatürde de görmedik. Bu çalışmalarımızda beyindeki dağınıklığın derecesini ölçmeye çalıştık.”

Laboratuvarlar beynin hizmetinde

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi de olan Üsküdar Üniversitesi, davranış bilimleri ve sağlık alanında tematik olması dolayısıyla beyin araştırmalarına önemli yatırımlar yapıyor. Üniversite bünyesindeki nörobilim laboratuvarlarında nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda fonksiyonel manyetik rezonans ve kantitatif elektroansefalografi gibi ileri yöntemler kullanılarak beyin görüntüleme çalışmaları yapılıyor. Üniversite bünyesindeki nöropsikofarmakoloji laboratuvarında beyin hastalıklarının tedavisinde yeni ilaçların geliştirilmesi üzerine çalışmalar sürdürülüyor, farmakogenetik laboratuvarında ise tedavide genetik farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan zorluklar araştırılarak, kişiye özel tedavi yaklaşımları üzerine yoğunlaşılıyor. Moleküler biyoloji laboratuvarları ise beyin hastalıklarının hücresel ve moleküler düzeyde nedenlerini araştırıyor.

ÜHA

  • Üsküdar Üniversitesi
  • NPİSTANBUL
  • TBHD - Tedavisel Beyin Haritalamaları Derneği